โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนน้อย


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ปีที่เริ่มโครงการ: 2520 ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2520 ลักษณะโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ผลการดำเนินงาน: ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
แผนที่:https://www.google.com/maps/dir/Cho+Ho,+Mueang+Nakhon+Ratchasima+District,+Nakhon+Ratchasima/15.35031,102.81698/@15.177021,102.1955131,10z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x31194a5cd4a11bdd:0x40469cfc8dee370!2m2!1d102.1369699!2d15.035644!1m0

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนน้อย. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562. จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w4-7.php