คำขวัญอำเภอขามทะเลสอ


รายละเอียด

แตงโมยอดนิยม โคนมพันธุ์ดี เส้นหมี่น้ำฉ่า สวนสง่าหนองคู เชิดชูหมอเพลง

หัวเรื่อง

คำขวัญประจำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

คำขวัญ, อำเภอ, จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280