คำขวัญอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


รายละเอียด

เมืองไก่ย่าง ช้างสี่งา ผาล่องแพ แลไทรงาม ลือนามสนามบิน

หัวเรื่อง

คำขวัญประจำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

คำขวัญ, อำเภอ, จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230