คำขวัญอำเภอแก้งสนามนาง


รายละเอียด

ปลาอร่อย อ้อยหวาน น้ำตาลดี ลำชีสวย รวยน้ำใจ

หัวเรื่อง

คำขวัญประจำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

คำขวัญ, อำเภอ, จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440