คำขวัญอำเภอพระทองคำ


รายละเอียด

พระทองคำเมืองน่าอยู่ พืชผักปลอดสารพิษ ป้องกันภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง

คำขวัญประจำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

คำขวัญ, อำเภอ, จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220