คำขวัญอำเภอบัวลาย


รายละเอียด

แหล่งผ้าไหมสวย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โคเนื้อดี มีแหล่งน้ำบริบูรณ์ ผู้คนผาสุกปลอดภัย ราชการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน

พลเมืองเคารพกฎหมาย ร่วมใจพัฒนา

หัวเรื่อง

คำขวัญประจำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

คำขวัญ, อำเภอ, จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120