วัดป่าดอนคนทา


รายละเอียด

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน

สิ่งที่น่าสนใจ 

- รูปเหมือนพระครูสิริบุญญานุกุล (หลวงพ่อทอน)

- เจดีย์บรรจุอัฐิพระครูสิริบุญญานุกุล (หลวงพ่อทอน)

หัวเรื่อง

สถานปฏิบัติธรรม

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120