เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม


รายละเอียด

ฟาร์มเห็ดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รีสอร์ท สระออนเซ็น มุ่งเน้นการพัฒนาและเพาะเห็ด ชมวิธีการเพาะเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ บริการเมนูเห็ด เมนูถนัดศรีชวนชิม และผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป รางวัลผลิตภัณฑ์แปรูปจากจากเห็ดที่ 1 ของโลก ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่สามารถให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข

เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.00-17.00 น

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา 8.00-18.00 น.

 

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

๋Khao Yai Panorama Farm, ฟาร์ม, เห็ด, เขาใหญ่ หุบเขาแห่งความสุข

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:297 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เว็บไซต์:http://www.khaoyaipanoramafarm.com/th/about-us.html

รายการอ้างอิง

  1. เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563 จาก http://www.khaoyaipanoramafarm.com/th/news-event.html