นายอั้ง เจริญศิลป์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การสานไซ และอุปกรณ์ในการจับปลา

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการสานไซและอุปกรณ์ในการจับปลา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องจักสาน, เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, ประมงพื้นบ้าน, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:27 บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเทศบาล ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิ.ย. 2563, จาก http://www.kongrod.go.th/pdf/15318156101.pdf