นายสุภาพ วงคะพันธ์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การดีดพิณ

ด้านศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการดีดพิณ

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

พิณ, เครื่องดนตรีไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:8 บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเทศบาล ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิ.ย. 2563, จาก http://www.kongrod.go.th/pdf/15318156101.pdf