นางสำเนียง ตันเล


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจับเส้น (แพทย์แผนไทย) และการนวด ผ่อนคลาย 

สาขาแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านด้านจับเส้น (แพทย์แผนไทย) และการนวด ผ่อนคลาย ด้านแพทย์แผนไทย มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ จับเส้น (แพทย์แผนไทย) และการนวด ผ่อนคลาย

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

แพทย์แผนไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:15 บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเทศบาล ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิ.ย. 2563, จาก http://www.kongrod.go.th/pdf/15318156101.pdf