นายบัวพันธ์ จันทร์เกษ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำพลุ และตะไล

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านทำพลุ และตะไล 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

พลุ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:126 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, https://www.nongbunnak.go.th/image_files/