นายประกอบ ภูกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำไก่กระเต็ด

      ประเภท/สาขา ด้านอื่น ๆ (ด้านอาหารและขนมไทย)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการทำไก่กระเต็ด ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่น

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ไก่กระเต็ด, อาหารท้องถิ่น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220