ที่ระลึกคล้ายวันเกิดครบรอบ 93 ปี พระครูคงคนครพิทักษ์ (หลวงปู่ ฐิติปญโญ)


รายละเอียด

      หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกคล้ายวันเกิดครบรอบ 93 ปี พระครูคงคนครพิทักษ์ (หลวงปู่คง ฐิติปญญโญ) จะกล่าวถึงชีวประวัติของพระครูคงคนครพิทักษ์และการได้รับรางวัลการพัฒนาวัดดีเด่นโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปีพ.ศ.2531 ของพระเดชพระคุณหลวงปู่คง

ผู้แต่ง

[เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม], พ.ต.ท. สนั่น ไตรคุ้มพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ]

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=106238