เทศน์ลำพระเวส : เทศน์มหาชาติอีสาน


รายละเอียด

      เทศน์ลำพระเวส (เวสสันดรชาดก) ชาวอีสานจะออกเสียงว่า ผะ-เหวต หรือ บางทีเรียก เทศน์ลำมหาชาติ สำนวนต้นฉบับใบลานจารด้วยอักษรธรรมอีสาน ต้นฉบับใบลาน จารด้วยอักษรธรรมของวัดโพธิทธาราม บ้านขาม ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จำนวน 14 ผูก กัณฑมัทที สักกติ (ฉกษัตริย์) และนครกัณฑ์ ต้นฉบับของอาจารย์จันทร์แดง คำลือหาญ โรงเรียนบ้านฝาผนัง ต.เมืองพะไล อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

สารบัญ

      คำนำ--ความนำ--สังกาด--ทัศพร--หิมพานต์ (ขั้นต้น)--หิมพานต์ (ขั้นปลาย)--ทานขัณฑ์ (ขั้นต้น)--ทานขัณฑ์ (ขั้นปลาย)--วันประเวศน์--ชูชก--จุลพน--มหาพน--กุมาร (ขั้นต้น)--กุมาร (ขั้นปลาย)--มัทที--สักกบรรพ์--มหาราช--สักขัตติ--นครกัณฑ์--ประชุมชาดก--บรรณานุกรม  

ผู้แต่ง

อัมพร นามเหลา

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วรรณกรรมพุทธศาสนา, เทศน์มหาชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=35695