ฐานิยปูชา 2556


รายละเอียด

      เกร็ดธรรมะคำสอนของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) หรือ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน เพื่อเป็นที่ระลึกในงานครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อ

สารบัญ

      ความกตัญญูเป็นฐานรากของคุณธรรมทั้งปวง--ชื่อว่า "แม่" อย่าลบหลู่เป็นอันขาด--วิธีป้องกันคุณไสย--ผีสิง มีจริงหรือไม่--สยบภูตผีด้วยเมตตา--สร้างความรักดีกว่าสร้างศัตรู--ผู้มีพลังจิตแรงอย่าเผลอไปแช่งใคร--อิทธิฤทธิ์ของการแผ่เมตตา--แผ่เมตตาของให้คนป่วย--ไม่ควรแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญขรธอยู่ในสมาธิ--อุบายเก็บออม--ศีล 5 เป็นหลักสากลที่โลกยอมรับ--รู้มาก ยากนาน--เทศน์เก่งเพราะปฏิบัติ ไม่ใช่เพราะเป็นมหา--หนุมานสอนธรรม--อย่าเพิกถอนสิกขาบทวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ดีแล้ว--พระปัจจุบันติดอยู่กับอามิส--อย่าหากินกับพระศาสนา เดี๋ยวจะวิบัติ--พระไปทัวร์ต่างประเทศ ระวังอย่าให้เสียชื่อพระไทย--สร้างบารมีธรรมก่อน แล้ววัตถุจะตามมาเอง--ธรรมะเป็นของมีค่า อยู่ที่ไหน มาจากใคร ก็ดีหมด--บทสวดมนต์เป็นที่พึ่งของใจได้--ใคร ๆ ก็ปฏิบัติสมาธิได้--ปฏิบัติสบายๆ แบบตามใจจิต--อยากคิด คิดไป--ฝรั่งทำสมาธิเก่งกว่าคนไทย--การสอนสมาธิแบบสะกดจิต--พลังจิตอิสระ พลังสะกดจิต--ปลุกจิตใต้สำนึกให้ตื่นด้วยการภาวนา--ทำไมสมาธิแล้วน้ำตาไหล--นั่งสมาธิแล้ววูบไป ทำอย่างไรต่อไป--ทางแยกของสมาธิ--สุกขวิปัสสโกคืออะไร--ความจำ 2 ขั้น ปัญญา 2 ขั้น--ตัวรู้คืออะไร--ชาวบ้านมีสิทธิเป็นสงฆ์สาวกได้ไหม--เกิดหลังพุทธกาลก็เห็นพระพุทธเจ้าได้--คดีโลก คดีธรรม ไปด้วยกันได้--ภูมิรู้พระพุทธเจ้า--ความรู้นอกตำรา--ปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดา

ผู้แต่ง

พระราชสังวรญาณ และดาราวรรณ เด่นอุดม

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=36489