พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน


รายละเอียด

      บันทึกเรื่องราว ผลงาน แนวคิด กระบวนการบริหารประเทศของ พลเอกเปรม รัฐบุรุษที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ทางการเมือง การทำงาน แบบอย่างในการวางตัวที่ดีที่คนไทยทั้งประเทศชื่นชม อดีตนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และประธานองคมนตรี 2 แผ่นดิน

สารบัญ

      ภาค 1 เมื่ออยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2522-2531) โดย นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ--นักการเมืองกับการเลือกตั้ง--เอกภาพของพรรคการเมือง--คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสิน--ดับไฟคอมมิวนิสต์--ขุนส่าถูกกวาดล้าง ฯลฯ--ภาค 2 ภารกิจทดแทนคุณแผ่นดิน (พ.ศ. 2532-2562) โดย กองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ--ประธานองคมนตรี๒แผนดิน นายกรัฐมนตรี 3 สมัย--ผู้มีคุณูปการต่อการป้องกันคอร์รัปชัน--"สานใจไทย สู่ใจใต้" โครงการแทนคุณแผ่นดิน--ภารกิจสำคัญช่วงสุดท้ายของชีวิต

ผู้แต่ง

บริษัทฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

เปรม ติณสูลานนท์, 2463-2562--ชีวประวัติ, รัฐบุรุษ, นายกรัฐมนตรี--ไทย--ชีวประวัติ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=170371