เสกขาธรรม


รายละเอียด

     หนังสือรวบรวม พระธรรมคำสอนสั้น ๆ หลวงพ่อเสกสรร คเวสโก ที่ได้แสดงธรรมในวาระโอกาสต่าง ๆ เพื่อเตือนสติให้พิจารณาเรื่องของพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ยังหลง งมงาย ยึดติดอยู่กับรูปแบบของประเพณีบางอย่าง ซึ่งขัดต่อหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา หาแก่นสารมิได้ หากได้พิจารณาตามแล้ว ก็จะช่วยให้คลายความสงสัย และไม่หลงยึดติดในรูปแบบประเพณีต่าง ๆ จนเกินไป เพื่ออำนวยต่อการปฏิบัติศาสนาและเป็นต้นทางแห่งการดำเนินสัมมาปฏิบัติสืบต่อไป

สารบัญ 

      ส่องพระ--เบิกเนตร--ฤกษ์ดี--เจิมรถ--เงินปากผี--ส่งวิญญาณ--พระทะลุดง--เอโกธัมโม--ไม่รู้จักบุญ--สั่งสมบุญ--ทำดีทุกวัน--วิชา ผอ.--ด็อกเตอร์--สังขาร--ภาวนาทำไม--ประวัติย่อ หลวงพ่อเสกสรร--แผนที่วัดศรีสุรโยธิน

ผู้แต่ง

หลวงพ่อเสกสรร คเวสโก

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมเทศนา--รวมเรื่อง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=159150