ฐานิยปูชา 2549


รายละเอียด

     หนังสือรวบรวมธรรมะบรรยายของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา 

สารบัญ

      ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว--วิสัชนาธรรมถวายในหลวง--ถวายธรรมะพระราชินี--คนไทยล่มจมเพราะไม่รู้จัก "พอเพียง" --หนทางไปสู้ความล่มจม--คนไทยไร้จุดยืน--ขโมยพระรัตนตรัย--อย่างไรเรียกว่าทำบุญนอกขอบเขตพระพุทธศาสนา--สร้างบุญฤทธิ์ดีกว่าอิทธิฤทธิ์--เศรษฐีบุญ--อย่าตกเป็นทาสแห่งศรัทธา--ดีอย่างไรคือดีแท้--เนื้อนาบุญที่วิเศษที่สุด--มงคลอันสูงสุด--กิจวัตรของฆราวาส--อย่างมองข้ามศีล 5--พระไตรปิฎกคือแม่บทของศาสตร์ทั้งปวง--อย่าแช่งตัวเอง--อำนาจของความสัตต์--มนต์อะไรวิเศษที่สุด--อานุภาพบทสวดพุทธคุณ--มนต์ฝังลึกอยู่ในจิต--คาถาสยบมาร--อย่าใช้มนต์ไล่ผี--เมตตาศัตรู--กฎแห่งกรรมคือศาสนา--ธรรมยุต-มหานิกาย ไม่แตกต่าง--พระ-โยม ต้องช่วยกันรักษาวินัย--หน้าที่พระสังฆาธิการ-อุปัชฌาย์วิบัติ--ทำไมพระนวกะจึงต้องขอนิสัย--ทำไมหลวงพ่อจึงต้องขอนิสัยจากหลวงตามหาบัว--ธรรมเนียมพระธุดงคกรรมฐาน "ไก่ป่าขันตัวเดียว"--สรณะของพระแตกแถว--สละชีวิตบูชาพระธรรมวินัย--บารมีธรรม--สมณศักดิ์กับพระกรรมฐาน--ความโกรธของพระอรหันต์--สร้างบารมีเพื่อพึ่งตนเอง--ธรรมแท้อยู่ที่ไหน--อย่างไรคือภาวนา--วิธีทำสมาธิสำหรับนักเรียนนักศึกษา--กำเนิดพลังไฟฟ้า-กำเนิดพลังจิต--สมาธิมีหนึ่งเดียว--ใช้นิทานเป็นสื่อสอนธรรม--สร้างพลังภายในดึงดูดพลังภายนอก--สติ สัมปชัญญะ คือเจสิกที่สร้างสำนึกผิดชอบชั่วดี--สติคือผลลัพธ์สุดท้ายของการปฏิบัติ--การปฏิบัติกรรมฐานในวงกว้าง--พลิกปัญหาให้เป็นปัญญา--นอนสมาธิ ดีเหลือเชื่อ--คิดไม่ดีบาปไหม--ทำสมาธิ แล้วฝันไม่หยุด--สติปัฏฐาน 4 ภาคปฏิบัติ--สมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้จริงหรือ--เมื่อนักปริยัติและนักปฏิบัติมาพบกัน--อย่าบังคับจิต--ตามดูความคิด แล้วจะไปถึงไหน--อย่ารำคาญความคิด อย่าติดสมาธินิ่ง ๆ--ทำความเข้าใจกับเรื่องนิมิต--จิตประภัสสรเป็นอย่างไร--การปรุงแต่ง กับ สมาธิธรรมชาติ--รู้ กับ เห็น อะไรมาก่อน--สังขารอนิจจา--รู้ทันความตาย--พิจารณาความตาย--มาตรวัดผลการปฏิบัติ

ผู้แต่ง

ดาราวรรณ เด่นอุดม

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=36489