พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

     บันทึกชีวประวัติและผลงาน พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) แห่งวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วัยเยาว์ จนถึงหลวงพ่อคูณ ชีวิตแห่งสมณเพศ 

สารบัญ

      ประวัติพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)--โครงการอุทยานธรรม วัดบ้านไร่ ระยะที่ 1 พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ--โครงการอุทยานธรรม วัดบ้านไร่ ระยะที่ 2 อนุสรณ์สถานแห่งศรัทธาและบารมีทานอันยิ่งใหญ่--ศาลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ศาลาปริสุทธรรม)--ศาลาปริสุทธาร (ศาลาน้ำมนต์)--สวนป่าเพื่อการปฏิบัติธรมม--หอผลิตน้ำประปา--ห้องน้ำพิเศษ 10 ห้อง--โครงการอุทยานธรรม วัดบ้านไร่ ระยะที่ 3 วิหารเทพวิทยาคม (วิหารปริสุทธิปัญญา)--การสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม--ดวงฤกษ์มงคล--แผ่นยันต์พระเกจิคณาจารย์--กรรมวิธีการหล่อพระกริ่งเทพวิทยาคม เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ--กรรมวิธีการแต่งพระกริ่งเทพวิทยาคม--พิธีเททองหล่อพระกิ่งเทพวิทยาคม 17 กุมภาพันธ์ 2554--พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งและพระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม วันที่ 23 เมษายน 2554-1 พฤษภาคม 2554--ชุดพระกริ่งเทพวิทยาคม ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ--ชุดพระกริ่งและพระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม--จุดสังเกตพระกริ่งเทพวิทยาคม เพื่อป้องกันและปลอมแปลง--รายชื่อผู้มีส่วนร่วมงานโครงการสร้างพระกริ่งเทพวิทยาคม

 

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

พระเครื่อง, หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, 2466-2558, สงฆ์ -- ไทย -- นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210