ฐานิยตฺเถรวตฺถุ


รายละเอียด

      ฐานิยตฺเถรวตฺถุ นี้ เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ อันเป็นวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ที่กำลังจะมอดไหม้ ซึ่งแสดงให้เห็นความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต แต่ในทางตรงข้ามกลับแสดงความจีรังยั่งยืนของธรรม เพราะอาศัยชีวิตเป็นบันได้ให้ก้าวถึง โดยอาศัยกรรมและวิบากที่ดีนำทางเข้าสู่เส้นชัยเป็นคติเตือนใจทั้งในขณะมีขีวิตอยู่และปล่อยวาง แต่โดยที่สุดแล้วก็มีความดีปรากฏเด่นให่ชาวโลกได้ดูชมทั้งธรรมและจริยา

สารบัญ

      ชาติภูมิ -- หลวงพ่อเล่าประวัติว่า -- พรรษาที่ 1-2 (พ.ศ.2485-2486) -- พรรษาที่ 3-5 (พ.ศ.2487-2489) -- พรรษาที่ 6 (พ.ศ. 2490) -- พรรษาที่ 7-12 (พ.ศ.2491-2496) -- พรรษาที่ 13-26 (พ.ศ.2497-2510) -- พรรษาที่ 27-28 (พ.ศ.2511-2512) -- พรรษาที่ 29-43 (พ.ศ.2513-2527) -- พรรษาที่ 45-46 (พ.ศ.2529-2530) -- พรรษาที่ 50 (พ.ศ.2534) -- พรรษาที่ 47-48 (พ.ศ.2531-2532) -- พรรษาที่ 49 (พ.ศ.2533) -- พรรษาที่ 51-54 (พ.ศ.2535-2538) -- พรรษาที่ 55-57 (พ.ศ.2539-2541)

ผู้แต่ง

พระราชสังวรญาณ

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

การปฏิบัติธรรม, สงฆ์, ชีวประวัติ, ธรรมะ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=32060