D-HOPE จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

      สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดทำรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน และทดสอบโปรแกรมตามแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อรองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

สารบัญ

      บ้านโพนสูง ม.4 ต.หมื่นไว อ.เมือง จ.นครราชสีมา -- บ้านโคกกระชาย ม.1 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา -- บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ม.15 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -- บ้านแห้วปลากั้ง ม.10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -- บ้านไทยพัฒนา ม.11 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี