พระปลัดมงคล ภูริปญฺโญ


รายละเอียด

พระปลัดมงคล ภูริปญฺโญ

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโชคชัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนอก ตำบลโชคชัย

การศึกษาและอุปสมบท: 

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ที่วัดนอก ต.โชคชัย โดยมี พระครูนวกรรมประสิทธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2545 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอโชคชัย

- พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนอก

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190