พระเจริญ ติสฺสวํโส


รายละเอียด

พระเจริญ ติสฺสวํโส

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดใหม่สระประทุม ตำบลโชคชัย

การศึกษาและอุปสมบท: 

- วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ที่วัดใหม่สระประทุม ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย โดยมีพระครูพิศาลภัทรคุณ วัดบิง อดีตเจ้าคณะตำบลโชคชัย เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2541 เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลโชคชัย

- พ.ศ. 2545 เป็น เลข.รจอ.โชคชัย

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190