พระครูสิริสุตาลังการ


รายละเอียด

พระครูสิริสุตาลังการ

เจ้าคณะตำบลโชคชัย วัดบิง

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2511 วัดบิง ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย โดยมี พระครูพิศาลภัทรคุณ เจ้าคณะตำบลโชคชัย วัดบิง เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2543 ร.ก. แทนเจ้าอาวาสวัดบิง

- พ.ศ. 2544 เป็นเจ้าอาวาสวัดบิง

- พ.ศ. 2545 ร.ก. แทนเจ้าคณะตำบลโชคชัย

- พ.ศ. 2546 เป็นเจ้าคณะตำบลโชคชัย

- พ.ศ. 2546 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอก

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190