พระครูนวกรรมประสิทธิ์


รายละเอียด

พระครูนวกรรมประสิทธิ์

เจ้าคณะตำบลพลับพลา วัดกุดสวาย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

-  วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 วัดใหม่สระประทุม ตำบลโชคชัย โดยมี พระครูพิศาลภัทรคุณ เจ้าคณะตำบลโชคชัย วัดบิง เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2526 ร.ก. แทนเจ้าอาวาสวัดกุดสวาย

- พ.ศ. 2527 เป็นเจ้าอาวาสวัดกุดสวาย

- พ.ศ. 2528 ร.ก. แทนเจ้าคณะตำบลพลับพลา

- พ.ศ. 2529 เป็นเจ้าคณะตำบลพลับพลา

- พ.ศ. 2533 เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. 2534 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นตรี

- พ.ศ. 2541 รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190