พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน


รายละเอียด

พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน

เลขานุการเจ้าคณะตำบลพลับพลา วัดโบสถ์คงคาล้อม 

ตำบลโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2548 วัดโบสถ์คงคาล้อม ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระมหาจันทรื คุณวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดบึงพระ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลพลับพลา

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190