พระอธิการธนิต ฌาณรโต


รายละเอียด

พระอธิการธนิต ฌาณรโต

เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง วัดใหม่หนองกก

ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2540 วัดกุดจอกใหญ่ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูปัญญาประสุต เจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง วัดกุดจอกใหญ่ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2547 ร.ก. เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองกก 

- พ.ศ. 2548 เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองกก

- พ.ศ. 254.. เป็น เลข.จต.ท่าจะหลุง

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190