พระครูสิริชัยมงคล


รายละเอียด

พระครูสิริชัยมงคล 

เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม วัดหนองกระทุ่ม 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 วัดครบุรี ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี พระครูนครธรรมโฆสิต (หลวงปูนิล) รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2529 ร.ก. เจ้าอาวาสวัดโค้งกระโดน

- พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าอาวาสวัดโค้งกระโดน

- พ.ศ. 2536 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส

- พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม

- พ.ศ. 2542 เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. 2545 เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท

- พ.ศ. 2549 ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส

- พ.ศ. 2549 ร.ก. เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม

- พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190