พระใบฎีกาสมบูรณ์ โชติญาโณ


รายละเอียด

พระใบฎีกาสมบูรณ์ โชติญาโณ

เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม วัดใหม่สระประทุม 

ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2533 วัดใหม่สระประทุม อำเภอโชคชัย โดยมีพระครูพิศาลภัทรคุณ อดีตเจ้าคณะตำบลโชคชัย วัดบิง เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2543 เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190