พระครูพิทักษ์อรรถกิจ


รายละเอียด

พระครูพิทักษ์อรรถกิจ

เจ้าคณะตำบลท่าอ่าง  วัดหนองกก

ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง โดยมี พระครูรัตนสราธิการ เจ้าคณะตำบลในเมือง วัดสระแก้ว อำเภอเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2531 ร.ก. เจ้าอาวาสวัดหนองกก

- พ.ศ. 2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกก

- พ.ศ. 2537 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส

- พ.ศ. 2544 ร.ก.จต.ท่าจะหลุง

- พ.ศ. 2545 เป็นเจ้าคณะตำบลท่าอ่าง

- พ.ศ. 2548 เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. 2550 เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190