พระครูปัญญาสารประสุต


รายละเอียด

พระครูปัญญาสารประสุต

เจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว วัดบึงไทย

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 วัดบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย โดยมี พระครูประสาทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดปรางค์น้อย เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2532 ร.ก. เจ้าอาวาสวัดบึงไทย

- พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าอาวาสวัดบึงไทย

- พ.ศ. 2543 เป็นเจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว

- พ.ศ. 2546 เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190