เจ้าอธิการจรินทร์ อินฺทวํโส


รายละเอียด

เจ้าอธิการจรินทร์ อินฺทวํโส

เจ้าคณะตำบลกระโทก วัดโบสถ์คงคาล้อม

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 วัดโบสถ์คงคาล้อม ตำบลกระโทก โดยมี พระครูชลธารชัยเขต เจ้าคณะตำบลกระโทก วัดโบสถ์คงคาล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2545 ร.ก. เจ้าอาวาสวัดโบสถ์คงคาล้อม

- พ.ศ. 2545 เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์คงคาล้อม

- พ.ศ. 2549 รักษาการเจ้าคณะตำบลกระโทก

- พ.ศ. 2550 เป็นเจ้าคณะตำบลกระโทก

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190