พระเชิดศักดิ์ ปญฺญาปโชโต


รายละเอียด

พระเชิดศักดิ์ ปญฺญาปโชโต

เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ วัดนอก

ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2546 วัดนอก ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย โดยมี พระครูพิทักษ์ปทุมากร วัดใหม่สระประทุม รองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2549 เป็น เลข.จต.ทุ่งอรุณ

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190