พระครูสังฆรักษ์ชีพ ธมฺมเตโช


รายละเอียด

พระครูสังฆรักษ์ชีพ ธมฺมเตโช

วัดท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2533 วัดปรางค์น้อย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย โดยมี พระครูประสาทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดปรางค์น้อย เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2543 รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าลาดขาว

- พ.ศ. 2544 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าลาดขาว

- พ.ศ. 2546 เป็นพระฐานานุกรม ของ "พระราชธรรมมุนี"

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190