พระครูปรีชาชินวงศ์ (พุ่ม ชินวํโส)


รายละเอียด

พระครูปรีชาชินวงศ์ (พุ่ม ชินวํโส) นามสกุล สงฆ์สังวรณ์

(พ.ศ. 2397-27 มกราคม พ.ศ. 2482 รวมอายุ 85 ปี 64 พรรษา)

การศึกษาและอุปสมบท:

- เมื่อ พ.ศ. 2418 โดยมี พระครูศีลสังวรณ์ วัดใหม่สระประทุม เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2439 เป็นเจ้าคณะหมวดกระโทก

- พ.ศ. 2446 เป็นเจ้าคณะแขวงกระโทก รูปแรก

- พ.ศ. 2565 เป็นเจ้าคณะอำเภอกระโทก รูปแรกและท่านลาออกจากตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2475 ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระโทก 10 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190