พระครูธรรมวิจารย์ (ทอง พิทักษ์นคร)


รายละเอียด

พระครูธรรมวิจารย์ (ทอง พิทักษ์นคร)

เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะแขวงกระโทก

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2488 

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2475-2476 เป็นเจ้าคณะแขวงเมืองนครราชสีมา

- วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2478 เป็นพระครู

- วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2478 เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางนคร (วัดพระนารายณ์มหาราชฯ พระอารามหลวง)

- พ.ศ. 2483 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

- วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2486 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชฯ รูปที่ 5

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190