พระครูประสาทชัยคุณ (เทียน จารุวณฺโณ)


รายละเอียด

พระครูประสาทชัยคุณ (เทียน จารุวณฺโณ)

อดีตเจ้าคณะอำเภอโชคชัย

อดีตเจ้าอาวาสวัดปรางค์น้อย

(วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476 - วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2540  รวมอายุ 64 ปี 10เดือน 22 วัน 43 พรรษา)

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 วัดปรางค์น้อย โดยมี พระครูพรหมพงศ์พิสุทธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา: 

- พ.ศ. 2511 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโชคชัย 

- พ.ศ. 2513 เป็นเจ้าอาวาสวัดปรางค์น้อย เป็นเจ้าคณะตำบลพลับพลา

- พ.ศ. 2514 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย

- พ.ศ. 2526 รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ

- พ.ศ. 2527 เป็นเจ้าคณะอำเภอโชคชัย

- พ.ศ. 2528 เป็นพระอุปัชฌาย์

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190