พระครูพิพัฒน์ชัยเขต (รื่น ฉินฺนมนฺโท)


รายละเอียด

พระครูพิพัฒน์ชัยเขต (รื่น ฉินฺนมนฺโท)

(วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510  รวมอายุ 77 ปี 2 เดือน 18 วัน 56 พรรษา)

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 วัดพลับพลา อำเภอโชคชัย โดยมี พระครูประชาชินวงศ์ เจ้าคณะอำเภอกระโทก เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา: 

- 1 ตุลาคม พ.ศ. 2484 เป็นพระปลัดของ จอ.โชคชัย

- 7 สิงหาคม พ.ศ. 2485 เป็นเจ้าคณะตำบลพลับพลา

- 20 ตุลาคม พ.ศ. 2487 สาธารณูปการอำเภอโชคชัย 

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เป็นพระครูสัญญาบัตร

- 12 สิงหาคม 2497 เป็นเจ้าอาวาสวัดพลับพลา

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190