พระครูปัญญาประสุต (พร้อม ปญฺญาปสุโต)


รายละเอียด

พระครูปัญญาประสุต (พร้อม ปญฺญาปสุโต)

อดีตเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง

(วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2456 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2546  รวมอายุ 89 ปี 2 เดือน 23 วัน 69 พรรษา)

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2477 วัดละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยมี พระครูปรีชาชินวงศ์ วัดใหม่สระประทุม เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา: 

- พ.ศ. 2490 เป็นเจ้าอาวาสวัดกุดจอกใหญ่

- พ.ศ. 2503 เป็นเจ้าคณะตำบลท่าอ่าง

- พ.ศ. 2511 เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. 2534 เป็นเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190