พระครูปริยัติชยากร (เตี้ย เขมาภิรโต)


รายละเอียด

พระครูปริยัติชยากร (เตี้ย เขมาภิรโต)

อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าลาดขาว

(วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2489 - วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543  รวมอายุ 54 ปี 4 เดือน 2 วัน 34 พรรษา)

การศึกษาบรรพชาและอุปสมบท:

- บรรพชา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 วัดท่าลาดขาว โดยมีพระครูพรหมพงษ์พิสุทธิ์ วัดปรางค์น้อย เป็นพระอุปัชฌาย์

- อุปสมบท วันที่11 เมษายน พ.ศ. 2509 วัดท่าลาดขาว โดยมีพระครูไชยลักษ์สิกขการ วัดกุดสวาย เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2524 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าลาดขาว

- พ.ศ. 2524 เป็นรองเจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว

- พ.ศ. 2534 รับพระราชทานสมณศักดิ์

- พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190