พระมหาโปร่ง ธมฺมสโม


รายละเอียด

พระมหาโปร่ง ธมฺมสโม

อดีตพระฝ่ายเผยแผ่อำเภอโชคชัย

อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีพุทธาราม ตำบลกระโทก

(พ.ศ. 24..... - พ.ศ. 2503 รวมอายุ 35 ปี 4 พรรษา)

 

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2494 เป็นเจ้าอาวาส

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190