พระอธิการพุฒ ปญฺญาปสุโต


รายละเอียด

พระอธิการพุฒ ปญฺญาปสุโต

อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม

อดีตพระฝ่ายศึกษาธิการอำเภอโชคชัย

( พ.ศ. 2453 - วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 )

การศึกษาบรรพชาและอุปสมบท:

- พ.ศ. 2495

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าอาวาส

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190