พระมหาชู ฐานิสฺสโร


รายละเอียด

พระมหาชู ฐานิสฺสโร

อดีตพระฝ่ายเผยแผ่อำเภอโชคชัย

อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม

ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

( พ.ศ. 2470 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 )

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2496 เป็นเจ้าอาวาส

- พ.ศ. 2498 เปิดสอนบาลี

- พ.ศ. 2509 ลาสิกขา

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190