สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส แสนทวีสุข)


รายละเอียด

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส แสนทวีสุข)

ชาติกำเนิด: ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านหนองแดน ต.ดอนมดแดง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2410 มรณภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2499 รวมชนมายุ 89 ปี

การศึกษา:

- ท่านเริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักวัดศรีทอง จนถึงปี พ.ศ.2433 จึงได้ติดตามตามพระอุบาลี คุณปมาจารย์ (จันทร์) ไปกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาเล่าเรียนโดยพักจำพรรษาอยู่ที่วัดพิชัยญาติการาม วัดเทพศิรินทราวาสและวัดบวรนิเวศวิหาร สอบได้เปรียญ 5 ประโยคจากสำนักวัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงปี พ.ศ.2493 ท่านได้เดินทางกลับเพื่อรับภาระเป็นครูสอนที่อุบลราชธานี

สมณศักดิ์:

- ในปี พ.ศ. 2447 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระศาสนดิลกในปี พ.ศ.2470 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็น พระโพธิวงค์ศาจารย์ ในปี พ.ศ.2475 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหาวีรวงค์ ดำรงตำแหน่งสังฆนายกองค์แรกในประเทศไทย

- ในปี พ.ศ. 2447 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระศาสนดิลกและตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอีสานและท่านได้รับอาราธนาให้มาอยู่ประจำที่นครราชสีมาที่วัด “สุทธจินดา” โดยมีท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านได้รวบรวมหนังสือคำสอน และวัตถุโบราณไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสิ่งที่ท่านรวบรวมไว้นั้นปัจจุบันทางราลการได้จัดตั้ง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์” ภายในวัดสุทธจินดา

    

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์