วัดเทพคงคา (หนองแวง)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2485 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 เดิมชื่อ "วัดหนองแวง" เนื่องจากมีหนองน้ำอยู่ใกล้หมู่บ้าน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฎิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสด พ.ศ. 2513-2524

2. พระตี๋ พ.ศ. 2525-2528

3. พระอยู่ พ.ศ. 2529-2533

4. พระเตียง พ.ศ. 2534-2536

5. พระอธิการสมพงษ์ ภทฺทโก พ.ศ. 2537-2539

6. พระชม กิตฺติคุโณ พ.ศ. 2540

7. พระอธิการสุทัสน์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
แผนที่:https://goo.gl/maps/65dycLL1tTYCVWpr8

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560