วัดบ้านบัลลังก์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2372 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 มีชื่อเดิม "วัดมะลัง" ซึ่งคำว่า มะลัง แปลว่า มลทิน ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อจาก "มะลัง" เป็น "บัลลังก์" จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเต่า พ.ศ. 2479-2485

2. พระจรูญ พ.ศ. 2486-2506

3. พระเปลี่ยน พ.ศ.2507-2513

4. พระวีระ พ.ศ. 2514-2524

5. พระครูประโชติปัญญากร พ.ศ. 2525- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.