วัดไฟไหม้


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระยอด พ.ศ. 2430-2440

2. พระช้าง พ.ศ. 2440-2450

3. พระจันทร์ พ.ศ. 2450-2455

4. พระอุย พ.ศ. 2455-2460

5. พระเสน พ.ศ. 2460-2465

6. พระบุญ พ.ศ. 2465-2469

7. พระปุก พ.ศ. 2469-2490

8. พระแดง พ.ศ. 2490-2497

9. พระโต พ.ศ. 2497-2508

10. พระวิชัย ฐิตธมฺโฒ พ.ศ. 2508-

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:1 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจดีย์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.