วัดหนองโพธิ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 วัดหนองโพธิ์นี้พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ได้มาอยู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระวิปัสนากรรมฐาน และวิชาอาคม กับหลวงพ่อแดง ชินปุตฺโต เจ้าอาวาสวัดหนองโพ ก่อนที่จะไปจำพรรษาที่วัดบ้านไร่ ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. หลวงพ่อแดง ชินปุตฺโต 2. พระครูโสภณธรรมาภิรัต แสวง พลสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:52 บ้านหนองโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. วัดหนองโพธิ์. สืบค้นจาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/144349/ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นจาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560