วัดห้วยสามขา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา         

      เมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย เดิมวัดห้วยสามขาชื่อ วัดห้วยเจริญ แต่ชาวบ้านเต็งเตี้ยได้มาขอไปตั้งเป็นชื่อวัดที่สร้างขึ้นใหม่ มีระยะห่างจากวัดสามขาปัจจุบัน ประมาณ 3 กิโลเมตร ดังนั้นชาวบ้ายห้วยสามขาจึงเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านใหม่ สาเหตุที่ชื่อบ้านห้วยสามขา เพราะในสมัยก่อนมีลำห้วยใหญ่ไหลมารวมกันสามสายชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า ห้วยสามขา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อสุข สุขกาโม

2. พระอาจารย์สุขเกษม วิภาธโร

3. พระอาจารย์สมชาย สมชาโต

4. พระครูมงคลธรรมพิมล

5. ดร. พระครูสุตกิจวรคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542) . ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560